Vacatures

Lid Raad van Bestuur TriviumMeulenbeltZorg

Directeur Zorg Intramuraal Ouderenzorg Zorggroep Almere

Manager Serviceorganisatie Huisartsenposten Oost-Brabant

 • Profielschets 30 mei beschikbaar

Manager HR Zorggroep Almere

 • Profielschets 30 mei beschikbaar

Benoemingen

Zorggroep Almere

 • Bestuurssecretaris/Manager Bestuursbureau

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen

 • Programmamanager Transformatie & Innovatie
 • Bestuurssecretaris
 • Senior Adviseur

Huisartsenposten Oost-Brabant

 • Manager Zorg

HOOG

 • Manager Spoedposten
 • Manager Bedrijfsvoering
 • Manager Zorg

De Waerden

 • Voorzitter Raad van Bestuur

Geriant Heerhugowaard

 • Lid Raad van Toezicht
 • Voorzitter Raad van Toezicht

MET GGZ

 • Lid Raad van Toezicht Zorginhoud & Zorginnovatie
 • Lid Raad van Toezicht Ondernemerschap & Bedrijfsvoering

Streeklab Haarlem

 • Manager Finance & ICT
 • Manager HR

Stichting Vrijescholen Zuid-Holland

 • Voorzitter College van Bestuur

Burgerkracht Limburg

 • Lid Raad van Toezicht

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs

 • Voorzitter Raad van Toezicht

Expertisecentrum Euthanasie

 • Adviseur Ethiek & Ontwikkeling
 • Regiomanager Noordoost ad interim
 • Medisch Manager/Ambulant Arts
 • Manager Patiëntenzorg
 • Manager Communicatie & Samenwerking

Zorggroep Haringvliet

 • Raad van Bestuur

U-center Epen

 • Raad van Bestuur

GGZ Friesland Leeuwarden

 • Directeur Behandelzaken Divisie II

Saltro/Unilabs Utrecht

 • Manager Frontoffice

GGZ inGeest Amsterdam

 • Directeur FACT

De Viersprong GGZ

 • Lid Raad van Toezicht Algemeen Bestuurlijk
 • Lid Raad van Toezicht Sociaal Domein

Streeklab Haarlem

 • Manager Finance & Control ad interim

Huisartsenposten Amsterdam

 • Lid Raad van Toezicht Algemeen Bestuurlijk/Vicevoorzitter

GGZ Friesland

 • Directeur Behandelzaken Divisie I

Medisch Diagnostisch Centrum

 • Interim Bestuurder

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

 • Lid Raad van Toezicht Financiën & Bedrijfsvoering
 • Lid Raad van Toezicht Algemeen Bestuurlijk

Mediis Gouda

 • Directeur Bedrijfsvoering

Instituut Gak Hilversum

 • Adviseur Onderzoek

Saltro/Unilabs Utrecht

 • Directeur Klant/Markt
 • Directeur Diagnostiek
 • Directeur Stafafdelingen ad interim
 • Manager Laboratorium Covid-19 ad interim

Phrenos Kenniscentrum

 • Directeur Wetenschap

Emergis GGZ Zeeland

 • Lid Collegiale Raad van Bestuur

Participe

 • Manager Delft
 • Manager Amstelland

Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland

 • Voorzitter Raad van Bestuur
 • Lid Raad van Commissarissen

Huisartsenposten Amsterdam

 • Lid Raad van Toezicht Financiën & Bedrijfsvoering
 • Lid Raad van Toezicht Kwaliteit & Veiligheid
 • Voorzitter Raad van Toezicht

Van der Hoeven Kliniek Utrecht

 • Directeur

De Waerden Heerhugowaard

 • Manager Service & Advies
 • Manager Cliëntondersteuning

GGZ inGeest Amsterdam

 • Directeur Poliklinieken & Prezens
 • Directeur KIC Amsterdam Zuid/Nieuw West en Amstelland

VVT instelling Noord Nederland

 • Interim Bestuurder

Stichting Ithaka Vrijescholen

 • Voorzitter College van Bestuur

Jeugd Tandverzorging Amsterdam (JTVA)

 • Directeur

De Viersprong Halsteren GGZ

 • Lid Raad van Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

 • Lid College van Bestuur

Sensire Varsseveld

 • Financial Business Partner
 • Business Partner Kwaliteit

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

 • Voorzitter Raad van Toezicht

Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen

 • Manager POH-GGZ ad interim
 • Manager OCE ad interim

Kaliber Kunstenschool Enschede

 • Lid Raad van Toezicht ( Financiën)
 • Lid Raad van Toezicht (Onderwijs/Overheid)

Geriant Heerhugowaard

 • Bestuurder

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg Amsterdam

 • Bestuurder

GGZ Limburg

 • Voorzitter Raad van Toezicht ad interim
 • Directeur Bedrijfsbureau ad interim

Jufidet

 • Bestuurder

Instituut GAK

 • Wetenschappelijk Adviseur Onderzoeksprogramma
 • Wetenschapper

Medisch Spectrum Twente

 • Kwartiermaker GGZ/adviseur Raad van Bestuur

Techniekcollege Zuid Limburg

 • Directeur

De Levenseindekliniek

 • Woordvoerder/Communicatieadviseur
 • P&O Adviseur
 • Manager Financiën Planning & Control

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland/DoktersDienst Duin- en Bollenstreek

 • Directeur/Bestuurder

De Dierenbescherming

 • Regiomanager Noordoost

VVT instelling Oost Nederland

 • Onafhankelijk Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Saltro Utrecht

 • Bestuursadviseur
 • Vier Managers Frontoffice
 • Manager HR
 • Drie Managers ad interim
 • Accountmanager

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

 • Bestuurder

De Viersprong Halsteren GGZ

 • Zorgmanager Kliniek Halsteren
 • Zorgmanager ‘s-Hertogenbosch
 • Zorgmanager Amsterdam

Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang (VTOI)

 • Senior Beleidsmedewerker

St. Eustatius Health Care Foundation

 • Adjunct-directeur ad interim

MST-Nederland GGZ

 • Directeur

Porticus

 • Director Transformation

GGZ instelling Zuid Nederland

 • Raad van Bestuur ad interim

Saffier DeResidentieGroep

 • Kwartiermaker Behandeldienst

CKC & Partners

 • Directeur

Novadic Kentron

 • Voorzitter Raad van Bestuur
 • Programmamanager IT
 • Lid Raad van Toezicht (Innovatie)
 • Lid Raad van Toezicht (Financiën en Bedrijfsvoering)

Beweging 3.0

 • Manager Ketenzorg & Transmurale Service
 • Projectmanager

Acomo

 • CFO

De Viersprong Halsteren GGZ

 • Lid Raad van Bestuur a.i.
 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Zorgmanager Amsterdam ad interim
 • Zorgmanager ‘s-Hertogenbosch ad interim
 • Divisiemanager Zorg & Innovatie ad interim
 • Unitmanager ad interim

Omring

 • Senior Accountmanager Zorgverkoop

Hilverzorg

 • Wijkmanager Zuid West

Topaz

 • Gebiedsmanager Leiden Noord

Porticus

 • Directeur Communicatie a.i.

Careyn

 • Hoofd Financiële Administratie
 • Financial Controller Zorgadministratie

Markenheem Doetinchem

 • Lid Raad van Toezicht (Maatschappelijk ondernemend)
 • Lid Raad van Toezicht (Financiën)

Plantein

 • Raad van Bestuur a.i.

Raedelijn

 • Twee Senior Adviseurs/Programmamanagers

Jufidet

 • Senior Algemeen Manager
 • Commercieel Manager

Kaliber Kunstenschool

 • Bestuurder

Juzt Jeugdzorg

 • Voorzitter Raad van Toezicht

Beweging 3.0

 • Programmadirecteur

Vrijescholen Athena

 • Voorzitter College van Bestuur

VGZ

 • Directeur Kwaliteit & Innovatie
 • Regiomanager MSZ

Koraal Groep

 • Lid Raad van Bestuur
 • Vijf leden Raad van Toezicht

Markenheem

 • Bestuurder
 • Transitiemanager
 • Coach

ANWB

 • Director Group Accounting Tax & Control

De Friesland Zorgverzekeraar

 • Secretaris Stichting De Friesland
 • Manager Communicatie
 • Directeur Individueel Verzekerden
 • Senior Beleidsmedewerker RvB
 • Senior Accountmanagers Zorginkoop

Koninklijke Kentalis

 • Manager Communicatie & Marketing

Het Parkhuis Dordrecht

 • Manager Zorg & Wonen
 • Manager Behandeling & Begeleiding a.i.

Victas Verslavingszorg

 • Secretaris Raad van Bestuur
 • Directeur Zorg
 • Twee GZ Psychologen
 • Psychiater
 • Senior Beleidsmedewerker

Atlant

 • Directeur Bedrijfsvoering/Plaatsvervangend bestuurder
 • Manager Behandeling & Begeleiding
 • Gedragswetenschapper/Boegbeeld

Fleishmann Hillard

 • Director Public Affairs
 • Director Corporate Communicatie

Muziekschool Twente

 • Bestuurder

Livio

 • Hoofd P&O

Post NL

 • Director Retail & Small Business

TSN

 • Directeur Financiën a.i.

Veen Bosch Keuning

 • Senior Auteurs Manager Shared Stories

Hilverzorg  

 • Hoofd Klantcentrum
 • Hoofd Kenniscentrum

Altrecht

 • Directeur/Psychiater