Lopende procedures

Twee Bestuursleden Jeugd Tandverzorging Amsterdam Profiel leden bestuur

Voorzitter en leden Raad van Toezicht Huisartsenposten Amsterdam (reactietermijn gesloten)

Manager Advies & Services De Waerden Heerhugowaard (profiel volgt)

Manager Cliëntondersteuning De Waerden Heerhugowaard (profiel volgt)

Kwartiermaker GGZ inGeest (start 1e kwartaal 2020)