Procedures

Directeur bedrijfsvoering Mediis Gouda Download profiel

Adviseur onderzoek Instituut Gak Hilversum Download profiel

Twee leden raad van toezicht De Viersprong GGZ (informatie volgt)

Twee leden raad van toezicht (financiën en algemeen bestuurlijk) Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (reactietermijn gesloten)

Lid raad van bestuur (zorginhoudelijk) HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (reactietermijn gesloten)