Lopende procedures

Twee Bestuursleden Jeugd Tandverzorging Amsterdam Profiel leden bestuur

Voorzitter Raad van Toezicht Huisartsenposten Amsterdam (reactietermijn gesloten)

Manager Advies & Services De Waerden Heerhugowaard (interne procedure gestart)

Manager Cliëntondersteuning De Waerden Heerhugowaard (profiel volgt)

Lid Raad van Toezicht (Kwaliteit en Veiligheid) Huisartsenposten Amsterdam

Kwartiermaker GGZ inGeest (start 1e kwartaal 2020)