Procedures

Manager Advies & Services De Waerden Heerhugowaard (interne procedure)

Manager Cliëntondersteuning De Waerden Heerhugowaard Download profiel

Locatiedirecteur De Wierde Van der Hoeven Kliniek Utrecht Download profiel

Lid Raad van Toezicht (Kwaliteit & Veiligheid) Huisartsenposten Amsterdam (reactietermijn verstreken)

Vooraankondiging

Kwartiermaker GGZ inGeest 

Voorzitter en Lid Raad van Bestuur HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) 

Lid Raad van Toezicht (Financiën) Huisartsenposten Amsterdam 

Directeur Wetenschap Kenniscentrum Phrenos Utrecht