Procedures

Lid raad van bestuur HVO-Querido Amsterdam Download profiel

Lid collegiale raad van bestuur Emergis Zeeland Download profiel

Wetenschapper Instituut Gak Hilversum Download profiel

Managers Amstelland en Delft/Uithoorn Participe (profielen begin juli)

Twee leden raad van toezicht (financiën en algemeen bestuurlijk) Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (profielen volgen)

Directeur Wetenschap Kenniscentrum Phrenos Utrecht (reactietermijn gesloten)

Voorzitter en lid raad van bestuur HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (reactietermijn gesloten)