Procedures

Wetenschapper Instituut Gak Hilversum Download profiel

Lid raad van bestuur (zorginhoudelijk) HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland Download profiel

Twee leden raad van toezicht (financiën en algemeen bestuurlijk) Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (profielen volgen)

Directeur Klant/Markt Saltro (interne procedure)

Directeur Diagnostiek Saltro (interne procedure)

Directeur Stafafdelingen ad interim Saltro

Managers Amstelland en Delft Participe (reactietermijn gesloten)

Lid collegiale raad van bestuur Emergis Zeeland (reactietermijn gesloten)

Lid raad van bestuur HVO-Querido Amsterdam (reactietermijn gesloten)

Directeur Wetenschap Kenniscentrum Phrenos Utrecht (reactietermijn gesloten)