Procedures

Twee leden raad van toezicht De Viersprong GGZ Download profiel

Adviseur onderzoek Instituut Gak Hilversum (reactietermijn gesloten)

Directeur bedrijfsvoering Mediis Gouda (reactietermijn gesloten)

Twee leden raad van toezicht (financiën en algemeen bestuurlijk) Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (reactietermijn gesloten)

Lid raad van bestuur (zorginhoudelijk) HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (reactietermijn gesloten)