benoemingen

De Viersprong

 • Lid Raad van Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

 • Lid College van Bestuur

Sensire Varsseveld

 • Financial Business Partner
 • Business Partner Kwaliteit

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

 • Voorzitter Raad van Toezicht

Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen

 • Manager POH-GGZ ad interim
 • Manager OCE ad interim

Kaliber Kunstenschool Enschede

 • Lid Raad van Toezicht ( Financiën)
 • Lid Raad van Toezicht (Onderwijs/Overheid)

Geriant Heerhugowaard

 • Bestuurder

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg Amsterdam

 • Bestuurder

GGZ Limburg

 • Voorzitter Raad van Toezicht ad interim
 • Directeur Bedrijfsbureau ad interim

Jufidet

 • Bestuurder

Instituut GAK

 • Wetenschappelijk Adviseur Onderzoeksprogramma

Medisch Spectrum Twente

 • Kwartiermaker GGZ/adviseur Raad van Bestuur

Techniekcollege Zuid Limburg

 • Directeur

De Levenseindekliniek

 • Woordvoerder/Communicatieadviseur

Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland/DoktersDienst Duin- en Bollenstreek

 • Directeur/Bestuurder

Instituut GAK

 • Wetenschapper

De Dierenbescherming

 • Regiomanager Noordoost

VVT instelling Oost Nederland

 • Onafhankelijk Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Saltro Utrecht

 • Vier Managers Frontoffice
 • Manager HR

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer

 • Bestuurder

De Viersprong

 • Zorgmanager Kliniek Halsteren
 • Zorgmanager ‘s-Hertogenbosch
 • Zorgmanager Amsterdam

De Levenseindekliniek

 • P&O Adviseur

Saltro

 • Manager HR ad interim
 • Twee Managers Frontoffice ad interim
 • Accountmanager

Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang (VTOI)

 • Senior Beleidsmedewerker

St. Eustatius Health Care Foundation

 • Adjunct-directeur ad interim

MST-Nederland

 • Directeur

De Levenseindekliniek

 • Manager Financiën Planning & Control

Porticus

 • Director Transformation

GGZ instelling Zuid Nederland

 • Raad van Bestuur ad interim

Saffier DeResidentieGroep

 • Kwartiermaker Behandeldienst

CKC & Partners

 • Directeur

Novadic Kentron

 • Lid Raad van Toezicht (Innovatie)
 • Lid Raad van Toezicht (Financiën en Bedrijfsvoering)

Beweging 3.0

 • Manager Ketenzorg & Transmurale Service
 • Projectmanager

Saltro

 • Bestuursadviseur

Acomo

 • CFO

De Viersprong

 • Zorgmanager Amsterdam ad interim
 • Zorgmanager ‘s-Hertogenbosch ad interim
 • Divisiemanager Zorg & Innovatie ad interim
 • Unitmanager ad interim

Omring

 • Senior Accountmanager Zorgverkoop

Hilverzorg

 • Wijkmanager Zuid West

Topaz

 • Gebiedsmanager Leiden Noord

Porticus

 • Directeur Communicatie a.i.

Careyn

 • Hoofd Financiële Administratie
 • Financial Controller Zorgadministratie

De Viersprong

 • Lid Raad van Bestuur a.i.
 • Voorzitter Raad van Toezicht

Markenheem Doetinchem

 • Lid Raad van Toezicht (Maatschappelijk ondernemend)
 • Lid Raad van Toezicht (Financiën)

Plantein

 • Raad van Bestuur a.i.

Novadic Kentron

 • Programmamanager IT

Raedelijn

 • Twee Senior Adviseurs/Programmamanagers

Jufidet

 • Senior Algemeen Manager
 • Commercieel Manager

Kaliber Kunstenschool

 • Bestuurder

Juzt

 • Voorzitter Raad van Toezicht

Beweging 3.0

 • Programmadirecteur

Novadic Kentron

 • Voorzitter Raad van Bestuur

Vrijescholen Athena

 • Voorzitter College van Bestuur

VGZ

 • Directeur Kwaliteit & Innovatie
 • Regiomanager MSZ

Koraal Groep

 • Lid Raad van Bestuur
 • Vijf leden Raad van Toezicht

Markenheem

 • Bestuurder
 • Transitiemanager
 • Coach

ANWB

 • Director Group Accounting Tax & Control

De Friesland Zorgverzekeraar

 • Secretaris Stichting De Friesland
 • Manager Communicatie
 • Directeur Individueel Verzekerden
 • Senior Beleidsmedewerker RvB
 • Senior Accountmanagers Zorginkoop

Koninklijke Kentalis

 • Manager Communicatie & Marketing

Het Parkhuis Dordrecht

 • Manager Zorg & Wonen
 • Manager Behandeling & Begeleiding a.i.

Victas

 • Secretaris Raad van Bestuur
 • Directeur Zorg
 • Twee GZ Psychologen
 • Psychiater
 • Senior Beleidsmedewerker

Atlant

 • Directeur Bedrijfsvoering/Plaatsvervangend bestuurder
 • Manager Behandeling & Begeleiding
 • Gedragswetenschapper/Boegbeeld

Fleishmann Hillard

 • Director Public Affairs
 • Director Corporate Communicatie

Muziekschool Twente

 • Bestuurder

Livio

 • Hoofd P&O

Post NL

 • Director Retail & Small Business

TSN

 • Directeur Financiën a.i.

Veen Bosch Keuning

 • Senior Auteurs Manager Shared Stories

Hilverzorg  

 • Hoofd Klantcentrum
 • Hoofd Kenniscentrum

Altrecht

 • Directeur/Psychiater